fundusze unijne dla wyższych uczelni Tag

Konkurs Podlaskie Biznesy Edukacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?   Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami. dostosowanie istniejących miejsc wychowania…

@materiały dydaktyczne to przyszłość w nauce konkurs UE POWER 2.10

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów: przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), matematyki i informatyki. UWAGA: Maksymalny dopuszczalny…

Biznes edukacyjny na Podkarpaciu konkurs UE RPO WP 9.1

Na co można dostać dofinansowanie? tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych), dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej…

Halo Mazowsze – tu się tworzą się talenty oraz pasje konkurs RPO WM UE

TALENTY oraz PASJE dzieci i młodzieży (zajęcia dodatkowe zajęcia pozaszkolne na Mazowszu)   Zapisy na opracowanie projektu – KONTAKT.   Kto może być uczestnikiem projektów: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowy, gimnazjów oraz nauczyciele, pracownicy pedagogiczni szkół /placówek oświatowych;   Na co można między innymi dostać pieniądze…

Wielkopolskie biznesy edukacyjne – przedszkola

Data naboru wniosków do 21.11.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ogłasza konkurs. Na co można otrzymać dofinansowanie między innymi? tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na…

Inwestuj w dzieci

Konkurs UE RPO Wsparcie uczniów zdolnych z Małopolski. Termin składania wniosków na konkurs: od 29.09.2018 do 07.11.2018. Na co można otrzymać dofinansowanie m.in.: na rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów i realizację zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych w ramach 4…

Wywiad ze mną o biznesie w „Law Business Quality”

Przed samymi wakacjami 📰 Magazynie „Law Business Quality” ukazał się wywiad ze mną oczywiście na temat  BIZNESU.   Publikuję teraz, bo niektórzy na wakacje pojechali wcześniej.   Polecam szczególnie osobom, które nie znają mnie dobrze.   Tytuł wywiadu „Lubię stać w drugim rzędzie”.   Link…

Kompetencje cyfrowe konkurs UE PO PC

Kto może składać wnioski? organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,…

Co ma wspólnego wąż pyton ze mną?

Co ma wspólnego wąż🐍pyton ze mną? Dla swojego klienta ponad 5️ lat temu przygotowałam i zrealizował projekt „Qt czyli ku technologii informatycznej” współfinansowany ze środków UE wartość projektu 580.771,00 zł. Już wtedy opracowałam bardzo🎯innowacyjny jak na ten okres projekt szkoleniowy z nauki programowania w języku…