title
Zalety pozyskania funduszy europejskich  m. in.:

 

 • stosunkowo niskie koszty pozyskania kapitału z funduszy europejskich w porównaniu do kosztów bankowych;
 • bezzwrotność przyznanych środków;
 • możliwość realizowania innowacyjnych projektów;
 • możliwość zakupu sprzętu i maszyn tj. środków trwałych;
 • możliwość finansowania instrumentów „miękkich”: szkoleń, kursów, egzaminów, studiów, staży, itp.
 • możliwość adaptacji i remontów pomieszczeń;
 • poprawa konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym;
 • dotacje na start na założenie firmy;
 • realizacja celów długoterminowych i strategii rozwoju;
 • w przypadku dofinansowań stosunkowo atrakcyjny poziom wkładu własnego;
 • realizacja kampanii promocyjnych i społecznych;
 • możliwość finansowania badań naukowych B+R;
 • pozyskanie środków unijnych wiąże się z dużym prestiżem i uznaniem wśród klientów i partnerów biznesowych;
 • realna pomoc w stymulowaniu szybszego wzrostu,
 • wsparcie dla działań wysokiego ryzyka, dla których pozyskanie kapitału było by znacznie utrudnione;
 • duży wybór programów i inicjatyw,
 • możliwość realizacji projektów w partnerstwie.

 

Zalety współpracy ze mną:

wysoka skuteczność

bardzo duża różnorodność opracowanych projektów

doświadczenie :

[1] w ocenie wniosków

[2] w pisaniu wniosków

[3] w realizacji projektów

elastyczność i samodzielność w pracy nad projektami

prawie 14 lat na rynku

 


 

W czym TOBIE pomogę:

 

 • opracuję kompleksową koncepcję merytoryczną projektu dostosowaną do wymogów dokumentacji konkursowej związanej z pozyskiwaniem dotacji lub dofinansowania z funduszy europejskich;
 • przygotuję wniosek o dofinansowanie od A do Z wraz z wymaganymi załącznikami;
 • pomogę też w negocjacjach i całej procedurze podpisywania umowy o dofinansowanie;
 • oferuję też usługi związane z zarządzaniem projektami i realizacją wybranych działań w projekcie.

 

Skorzystaj z porady w celu oceny możliwości finansowanie Twojego projektu!

 

Skontaktuj się ze mną!


Do kogo obecnie najczęściej adresowane są konkursy z funduszy unijnych / europejskich?

 

 • wyższe uczelnie publiczne i niepubliczne;
 • organizacje pozarządowe tzw. NGO np.: fundacje, stowarzyszenia;
 • jednostki gminne, powiatowe i samorządowe tzw. JTS;
 • organizacje biznesowe np.: izby gospodarcze i handlowe;
 • przedszkola, żłobki i kluby malucha;
 • szkoły podstawowe, gimnazja, średnie i technika, branżowe;
 • firmy szkoleniowe i doradcze;
 • instytucje rynku pracy;
 • MOPS, OPS, PCPR;
 • agencje zatrudnienia i doradztwa personalnego;
 • firmy sektora MMŚP z wybranych branż. Koniecznie zapytaj jakie? KONTAKT

Kto przyznaje środki unijne i krajowe w Polsce?

Instytucje, które ogłaszają konkursy i przyznają fundusze europejskie i krajowe m. in.:

 

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
 • Ministerstwo Zdrowa;
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych;
 • Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki Społecznej;
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Urzędy Marszałkowskie;
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy;
 • Centrum Projektów Europejskich.

 

Bieżące konkursy zajdziesz na ogólnopolskim portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Napisz do mnie emaila!

Pomogę wybrać dla Ciebie najlepszą dotację lub dofinansowanie.

Zapraszam do social mediów Facebook, Instagram, LinkedIn,

gdzie publikuję informacje o konkursach i zrealizowanych projektach.

 

Sprawdź i oceń!
Dołącz do grona moich zadowolonych Klientów!

 

Pozyskuję dotacje unijne, dofinansowania unijne ze  środków europejskich z następujących programów operacyjnych w okresie programowania 2014-2020:

 

 • Regionalne Programy Operacyjne dla wszystkich województw Polski,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia;

 

Konsultacje  i  doradztwo  w zakresie  przygotowania  wniosków o dofinansowanie koordynuje

Izabela Anuszewska Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich nr 0524/AKFE

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o KONTAKT email.

Dziękuję!


 

Jestem do TWOJEJ dyspozycji na każdym etapie tworzenia oraz realizacji zlecenia i pomagam w:

 

 • wyborze źródła dofinansowania;
 • przygotowaniu kompleksowego wniosku wraz z potrzebnymi załącznikami;
 • realizacji promocji projektu;
 • kontroli wewnętrznej projektów zgodnie wymogami instytucji nadzorujących;
 • zarządzaniu, monitorowaniu, sprawozdawczości i ewaluacji projektu;
 • przygotowywaniu raportów merytorycznych, regulaminów, procedur, zapytań itp;
 • przygotowywaniu wniosków o płatność;
 • współpracy z Instytucjami Ogłaszającymi Konkursy;
 • nadzorze nad przestrzeganiem harmonogramu projektu;
 •  ostatecznym rozliczeniu wniosku;

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się duże możliwości wsparcia w rozwoju instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Celem DaVinci jest  świadczenie dla Klientów kompleksowych usługi w zakresie doradztwa i opracowywania wniosków unijnych, pisania wniosków unijnych, pisania projektów unijnych i realizacja zleceń na najwyższym poziomie na terenie całego kraju.