Aktualności

Dwa filary naszej działalności

Główne obszaru naszej działalności:   {1} kompleksowe wsparcie w tworzeniu i zakładaniu biznesów, pisanie biznes planów, pozyskiwanie finansowania, doradztwo dla start-upów, mentoring i opieka nad firmami MŚP, projektowanie działań marketingowych w tym social media,   {2} opracowywanie pomysłów na projekty dla agencji HR, instytucji szkoleniowych,…

Konkurs 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020…

Nowa perspektywa funduszy europejskich na lata 2014-2020

W latach 2014 – 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.   Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Prowadzimy już konsultacje…

Własna firma, pierwszy biznes, na swoim w biznesie, gotówka na start, samozatrudnienie, pomysł na biznes, pieniądze na start, własny biznes, wsparcie na starcie,

Pomagamy kompleksowo założyć własną firmę własny biznes start up. Piszemy biznes plany, wnioski o pożyczki, wnioski na dotacje z UP, plany marketingowe itp. Uwaga! Już teraz możliwość pozyskania do 50 tyś. w ramach niskooprocentowanej pożyczki z pomocą de minimis na otwarcie działalności oraz do 250…

Pomagamy zwyciężać…!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż projekt firmy AB Industry S.A. otrzymał 1 miejsce w prestiżowym konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektów unijnych z e – biznesu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1 dla start upów. Nasze firma DaVinci napisała i pomyślnie rozliczyła wniosek o…