Aktualności

Młodzi na rynku pracy – konkurs 1.2 POWER EFS Wielkopolska

Na co można otrzymać dofinansowanie? Realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, z wykorzystaniem następujących typów operacji: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób,…

Harmonogramy konkursów na 2019 z funduszy europejskich i krajowych

Czy wiesz, że są już ogłoszone harmonogramy konkursów funduszy europejskich i krajowych na 2019 na przykład: z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. To właśnie ten moment, kiedy spotkamy się i ustalmy plan pracy na następny rok. Zapraszam na…

Uczenie się przez całe życie – konkurs UE EFS 8.2 RPO Wielkopolska

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować szkolenia i kursy podnoszące kompetencje językowe lub TIK /ICT tj. informatyczne i komputerowe.   Kto może być grupą docelową projektów w szczególności: osoby dorosłe z całego województwa wielkopolskiego w wieku aktywności zawodowej, głównie powyżej 24 roku…

Umiejętności ICT i znajomości języków obcych osób dorosłych na Śląsku konkurs UE RPO Śląskiego

Planowany naboru wniosków: od 30.11.2018 do 02.01.2019   Na co można otrzymać dofinansowanie? szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze, programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie…

Równy dostęp do zatrudnienia, rozwoju kariery konkurs UE POWER 2.1

Równość kobiet i mężczyzn dostępie do zatrudnienia Data naboru wniosków: od 30.11.2018 do 17.12.2018 Na co można otrzymać dofinansowanie? Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w…

Na naukę nigdy nie jest za późno – konkurs UE EFS RPO Łódzkie 11.2.1

Kształcenie osób dorosłych nastawione na umiejętności cyfrowe i językowe.   Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:   Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.   Projekt…

Kompetencje zawodowe kształcenie zawodowe MEGA HIT konkurs UE RPO Małopolska

 Grupa docelowa: –publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, –szkoły specjalne przysposabiające do pracy, –uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, –kadra tych szkół i placówek, –opiekunowie i rodzice młodzieży…

Branża rowerowa – mentoring dla klienta

A jakie jest Twoje marzenie? W spełnianiu tych biznesowych już wiesz, że możesz na mnie liczyć.   Wczoraj zaczęłam współpracę z klientem z branży rowerowej a branża rowerowa staje się w Polsce potęgą.   Przeczytaj  wiersz o marzeniach – jest BOSKI a później zabieramy się…

Wirtualna edukacja dla każdego – konkurs UE POWER 3.1

pierwsza polska @platforma typu MOOC Projekty mają obejmować zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu: kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; masowy otwarty kurs edukacyjny dostępny dla wszystkich…

Konkurs Podlaskie Biznesy Edukacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?   Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami. dostosowanie istniejących miejsc wychowania…