Aktualności

Harmonogramy konkursów na 2017 rok

Już mogą Państwo sprawdzić projekty lub pomysły Wasze mają szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich w 2017 roku. W przypadku pytań służymy pomocą i udzielamy konsultacji. Prowadzimy też zapisy na napisanie projektów przez Da Vinci na kolejny rok do 15 stycznia 2017 r.   Najnowsze…

Bezzwrotne dotacje na start ruszyły

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy mają i planują mieć swoje małe lub duże biznesy. Przy okazji pragniemy poinformować, że są już listy rankingowe instytucji w kilku województwach (małopolskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, pomorskim, podlaskim), które będą przyznawać bezzwrotne dotacje na start…

Promocji marek produktowych „Go to Brand” dla MŚP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”   UWAGA: Nowy konkurs będzie dedykowany przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem…

Innowacje MŚP na Mazowszu wdrożenie wyników B+R

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.   Kto może składać…

Edukacja na Mazowszu kompleksowy konkurs RPO WM

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Kto może składać wnioski:   O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty…

Jak pozyskiwać skutecznie fundusze europejskie

             Polecam trzy publikacje zawierające usystematyzowane informacje na temat wybranych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z których można pozyskiwać pieniądze. Broszury będą dla Państwa przewodnikiem, źródłem wiedzy i inspiracji. Niestety brakuje jeszcze opracowania o Regionalnych Programów…

Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego MŚP i ich pracowników – mega konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs.   Na co można otrzymać dofinansowanie?   Dostarczenie usług rozwojowych doradczych,…

RPO Świętokrzyskie – konkurs na rozwój przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego…

Edukacja w szkołach konkurs z dużą alokacją dla RPO Województwa Małopolskiego

  Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1            Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,   Na co można otrzymać dofinansowanie:   rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek…