Aktualności

Bill Gates powiedział (…)

    „Nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki z porażki” powiedział Bill Gates. Dlatego pamiętajcie, że zawsze trzeba mieć plan na dobre i na złe. A w tym wszystkim jak zawsze jestem do dyspozycji. Tu szczególnie polecam plany rozwoju…

Owoce mojej pracy

W 2004 roku rozpoczęłam moją przygodę z przedsiębiorczością. W tym czasie zrealizowałam WIELE projektów dla startupów dzięki którym pomogłam założyć firmy kilkuset osobom z różnych branż i profesji: agentom nieruchomości i ubezpieczeń, architektom, artystom, bankierom, cukiernikom, elektrykom, dietetykom, dziennikarzom,  filmowcom,  fizykoterapeutom, fotografom, geodetom, grafikom, glazurnikom,…

Wielka trójka mega konkursy w NCBIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy ważne konkursy dedykowane wyższym uczelnią z dużymi alokacjami na konkursy.   Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ogłoszeniami:   (1) Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i…

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,

  Konkurs RPO Województwa Dolnośląskiego  8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,   Termin naboru: od 18.04.2017 do 09.05.2017   Na co można otrzymać dofinansowanie?   doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie; wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych środków…

Konkurs Ponadnarodowe innowacje zawodowe i społeczne

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.   Data naboru wniosków:  od 18.04.2017 do 25.04.2017 Kto może składać…

Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Na co…

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.   Kto może składać wnioski?   Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co…

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.   Na co można otrzymać dofinansowanie?   Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące…