Aktualności

Platformy startowe dla nowych pomysłów i nowych biznesów

Ruszają nabory do programu Platformy startowe dla nowych pomysłów. Tym samym, otwiera się szansa przed młodymi przedsiębiorcami, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Trzy Platformy Startowe wybrane przez panel ekspertów pod przewodnictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły rekrutację pomysłodawców. Dzięki wypracowaniu unikalnej formuły…

Nowe kierunki studiów – konkurs 3.1.1 PO WER EFS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w programie na Nowe Programy Kształcenia, konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016. Wniosek o dofinansowanie musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co…

Pomorze stawia na przedsiębiorczość – konkurs na dotacje z dużą alokacją

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16. Konkurs planowany jest w okresie od 18.02.2016r. do 10.03.2016r. Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane…

Harmonogramy konkursów na 2016 – zapraszamy do współpracy

Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a 30,9…

Wielkopolska planuje duży konkurs na otwarcie działalności gospodarczej

02 listopada w Wielkopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego rusza konkurs z poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość– tryb konkursowy) dla tych podmiotów, które zapewnią osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie na starcie i już po uruchomieniu własnej firmy, a także udzielą im dotacji…

Pierwszy konkurs na studia podyplomowe POWER 2014-2020

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15). http://www.power.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych/