Aktualności

Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   Na co…

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.   Kto może składać wnioski?   Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co…

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.   Na co można otrzymać dofinansowanie?   Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące…

Harmonogramy konkursów na 2017 rok

Już mogą Państwo sprawdzić projekty lub pomysły Wasze mają szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich w 2017 roku. W przypadku pytań służymy pomocą i udzielamy konsultacji. Prowadzimy też zapisy na napisanie projektów przez Da Vinci na kolejny rok do 15 stycznia 2017 r.   Najnowsze…

Bezzwrotne dotacje na start ruszyły

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy mają i planują mieć swoje małe lub duże biznesy. Przy okazji pragniemy poinformować, że są już listy rankingowe instytucji w kilku województwach (małopolskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, pomorskim, podlaskim), które będą przyznawać bezzwrotne dotacje na start…

Promocji marek produktowych „Go to Brand” dla MŚP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”   UWAGA: Nowy konkurs będzie dedykowany przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem…

Innowacje MŚP na Mazowszu wdrożenie wyników B+R

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.   Kto może składać…

Edukacja na Mazowszu kompleksowy konkurs RPO WM

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Kto może składać wnioski:   O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty…