Blog

Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego MŚP i ich pracowników – mega konkurs

slaskie rpo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

  1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
  2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Więcej informacji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wzmacnianie-potencjalu-adaptacyjnego-przedsiebiorstw-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-823-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-w-zakresie-rozwoju-przedsiebiorstwa-konkurs/

 

Termin naboru: od 07.11.2016 do 07.12.2016

 

Zapisy na przygotowanie projektu konkursowego przez DaVinci do: 24 października 2016r. godz. 16:00

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zapisz