Blog

Wyższe uczelnie dostępne dla wszystkich

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

wsparcie w zmianach organizacyjnych i podnoszenie świadomości, kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez:

  • realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej,
  • administrowanie stron internetowych,
  • narzędzi informatycznych,
  • procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym,
  • wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

Instytucja ogłaszającą konkurs jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POWER 3.5, Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”

 

Wnioskodawcą Liderem projektu może być wyłącznie uczelnia wyższa. Projekt, na wszystkich jego etapach musi być realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest jako np.: organizacja pozarządowa lub podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami. Celem projektem jest realizacja działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Data naboru wniosków o dofinansowanie od 15.04.2019 do 28.06.2019 Link do dokumentacji: http://bit.ly/2Tg5QNp  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 200 000 000 PLN

 

Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń+48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na KONSULTACJE by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla Twojego biznesu. DaVinci – nieograniczona moc projektów biznesowych