Blog

Umiejętności ICT i znajomości języków obcych osób dorosłych na Śląsku konkurs UE RPO Śląskiego

Planowany naboru wniosków: od 30.11.2018 do 02.01.2019

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze, programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

 

Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Organizatorem konkursu jest  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, konkurs 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, RPO Województwa Śląskiego.

 

Jeśli chcesz skutecznie pozyskać środki w ramach funduszy europejskich skontaktuj się ze mną tel.: +48 504 200 418 lub napisz email KONTAKT 

DaVinci – Nieograniczone możliwości projektów.