Blog

Szybka ścieżka dla biznesu – konkurs PO IR 1.1.1

Kto może otrzymać dofinansowanie europejskie:

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw również z jednostkami naukowymi,
  • konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można przeznaczyć fundusze europejskie: badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.  UWAGA: Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Data naboru wniosków o dofinansowanie: konkurs podzielony jest na trzy rundy od 16 września do 16 grudnia 2019 r. Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Masz pytania zapraszam. Dzwoń ☎️ 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Sprawdź jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych