Blog

Sprawdzony zawód – konkurs UE EFS 9.4 RPO Podkarpackie

Konkurs na poprawę jakości kształcenia zawodowego na nowe kierunki oraz udoskonalenie już obecnych. Praca w zawodach takich jak np.: elektormechanik, mechanik, automatyk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, cieśla, optyk, technik informatyk, drukarz, piekarz, wędliniarz, elektronik, mechanik, optyk, logistyk, spedytor;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
  • rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;

Kto może składać wnioski?

  • organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
  • pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie ze szkołą lub organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych)

Termin składania do 8.03.2019 r.

Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach ? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na bezpłatną ROZMOWĘ by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!