Blog

RPO Świętokrzyskie – konkurs na rozwój przedsiębiorczości

pas_logotypy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1.Wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).

2.Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/104-Rozwoj-przedsiebiorczosci-i-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-1042-Wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-poprzez-zastosowanie-instrumentow-bezzwrotnych-ZIT-projekty-konkursowe

 

Termin naboru: od 26.09.2016 do 04.10.2016