Blog

Rozwój przedsiębiorczości – konkurs UE EFRR, RPO Lubuskiego 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Na co można dostać dofinansowanie:

  • I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
  • II typ projektu – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

w ramach następujących kategorii interwencji:

  • zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP np: zarządzania, marketingu i projektowania,
  • rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw np: wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out,
  • infrastruktura biznesowa dla MŚP również parki przemysłowe i obiekty).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie europejskie:

  • w ramach I typu projektu są wyłącznie ww. podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu;
  • w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB);

Termin składania:  do 18.10.2019

Kto ogłasza konkurs: Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT  Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on- line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️ nieograniczone możliwości projektów biznesowych