Blog

Przestrzeń dostępnej szkoły- innowacje społeczne – konkurs EU EFS POWER 4.1

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” oraz na pełnienie funkcji operatora grantów dotyczących przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych.

 

Naboru wniosków o dofinansowanie  do 17.01.2019

 

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które Lider Projektu lub Partner: na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o wartości co najmniej 10 000 000 zł.

 

 

Instytucja ogłaszająca konkurs Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Nie czekaj, zadzwoń Fundusze Europejskie na wyciągnięcie ręki! ☎📞 Umów się z nami na bezpłatny konsultacje. Poprowadzę Cię przez cały proces aplikowania o fundusze europejskie. Działamy na terenie całej Polski! +48 504 200 418 DaVinci – nieograniczone możliwości projektów.