Blog

pomorskie nowe BIZNESY

Na co można dostać dofinansowanie:

wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej

wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

  1. instytucje rynku pracy,
  2. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  3. przedsiębiorcy,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.
  6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  7. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  8. instytucje otoczenia biznesu IOB,

(UWAGA! konkurs dla operatorów pomocy publicznej)

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu zamknięty nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19 Data naboru wniosków o dofinansowanie: 28.11.2019


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on-line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych