Blog

Podkarpackie biznesy edukacyjne – konkurs UE EFS RPO WP 9.1

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych również specjalnych i integracyjnych;
  2. dostosowanie istniejących miejsc  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
  3. rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  4. wdrożenie nowych form i programów nauczania,
  5. tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
  6. wydłużenie godzin pracy;
  7. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

Data naboru wniosków: do 13.11.2019

Kto ogłasza konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Kto może składać wnioski o dofinansowanie? wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on- line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️ nieograniczone możliwości projektów biznesowych