Blog

Nowoczesne uczelnie wyższe – programy studiów wzbogacone o zasady uniwersalnego projektowania produktów i usług

Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów z różnych kierunków takich jak np.: architektura/budownictwo/architektura krajobrazu/gospodarka przestrzenna; transport; cyfryzacja; design/komunikacja wizualna/architektura wnętrz; inżynieria mechaniczna; edukacja/rehabilitacja/terapia zajęciowa; usługi (opieka zdrowotna, kultura i inne). Tematyka projektów ma obejmować projektowanie uniwersalne, umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Przykładowe zagadnienia np.: 🌀dostępność cyfrowa,🌀aplikacje mobilne,🌀bariery architektoniczne,🌀User Experience,🌀tyflografia, audiodeskrypcja,🌀ergonometria, 🌀komunikacja sensoryczna i wielomodalna,🌀transkrypcja tekstowa,🌀tekst alternatywny, 🌀projektowanie włączające,🌀systemy znajdowania drogi,🌀dostępności treści internetowych WCAG, 🌀zajęcia terenowe,🌀warsztaty symulacyjne;

UWAGA! Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.


Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 konkurs pt. „Projektowanie Uniwersalne” Nabór wniosków o dofinansowanie: do 02.12.2019 Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnie wyższe państwowe i niepubliczne.


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę  Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on-line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych