Blog

Nowe kompetencje kadr MŚP – innowacyjne modele

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs w ramach działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:  stworzenie i testowanie  innowacyjnych modeli reskillingu w zakresie dostosowanie kompetencji kadr MŚP do zmian zachodzących w gospodarce. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. Przedmiotem konkursu mają być projekty, których efektem  będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Wnioski na konkurs mogą składać m.in.:
– instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia;
– regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
– szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

– uczelnie wyższe publiczne i prywatne oraz jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
– fundacje, stowarzyszenia i federacje organizacji pozarządowych,
– partnerzy społeczni np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

– ministerstwa, urzędy centralne;
– gminy, powiaty i związki gmin, związki miast;

 

Umów się z mną na konsultacje. Poprowadzę CIEBIE przez cały proces aplikowania o fundusze europejskie oraz przedstawię możliwości tego konkursu dla Twoje organizacji. Działam na terenie całej Polski! +48 504 200 418 DaVinci – nieograniczone możliwości projektów. ➡️➡️➡️  KONTAKT 

 

Termin na składanie projektów: od 2019.05.27 do 2019.06.25