Blog

Na naukę nigdy nie jest za późno – konkurs UE EFS RPO Łódzkie 11.2.1

Kształcenie osób dorosłych nastawione na umiejętności cyfrowe i językowe.

 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

 

Projekt konkursowe mogą zakładać wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie kompetencji cyfrowych (komputerowych).

 

Data planowanego naboru wniosków do 15.01.2019

 

 

 

 

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, konkurs nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Link bezpośredni do konkursu:  http://bit.ly/2TnvGAp

 

Masz pytania do konkursu POMOGĘ napisz emalia, zostaw telefon skontaktuję się z Tobą. Działam na terenie całej Polski.  Nie wiesz jak zacząć  korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT