Blog

Modele biznesowe – konkurs UE RPO Łódzkiego 2.2.1

Modele biznesowe ważna sprawa. Nie masz dobrego nie zarabiasz i na tym się kończy…

Na co można otrzymać dofinansowanie? wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.


Data naboru: do 30.12.2019


Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Napisz e-mail: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on-line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!


DaVinci➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych