Blog

Młodzi na rynku pracy – konkurs 1.2 POWER EFS Wielkopolska


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, z wykorzystaniem następujących typów operacji:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami,


Kto może składać wnioski?

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego
  • instytucje partnerstwa lokalnego,

Data naboru wniosków: do 21.01.2019


Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na bezpłatną ROZMOWĘ by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!