Blog

Mazurskie Inkubatory Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach podziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski? Instytucje otoczenia biznesu wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na wspieranie firm w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media) lub usługa tzw. „wirtualnego biura”, usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia itp. Dopuszcza się również wsparcie inwestycji zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury.

UWAGA! Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Nie czekaj, zadzwoń Fundusze Europejskie na wyciągnięcie ręki! Umów się z nami na konsultacje. Poprowadzę Cię przez cały proces aplikowania o fundusze europejskie. Działamy na terenie całej Polski! +48 504 200 418 DaVinci – nieograniczone możliwości projektów. ➡️➡️➡️ KONTAKT

 

Termin na składanie projektów: od 2019.05.27 do 2019.06.25