Blog

@materiały dydaktyczne to przyszłość w nauce konkurs UE POWER 2.10

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

  • przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),
  • humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),
  • matematyki i informatyki.

UWAGA: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100%

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, nazwa konkursu: POWER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,

Data naboru wniosków: od 29.10.2018 do 12.11.2018

Jeśli chcesz skutecznie pozyskać środki w ramach funduszy europejskich skontaktuj się ze mną tel: +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT