Blog

Kształcenia na kierunkach medycznych pielęgniarskich i położniczych – konkurs POWER 5.3

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs o w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

UWAGA!!! Alokacja przeznaczona na konkurs to 55 000 000,00 PLN


Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Projektodawcą może być podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i prowadzi kształcenie na ww. kierunkach co najmniej od roku akademickiego 2018/2019. Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 5: Wnioskodawca lub partner nie mogli otrzymać dofinansowania na stworzenie centrum symulacji medycznej na kierunku, o dofinansowanie którego ubiega się w ramach przedmiotowego konkursu w ramach żadnego z następujących naborów konkursowych na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18.  Termin naboru wniosków o dofinansowanie/ projektów do 18.10.2019r.


 

Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT  Umów się na konsultację biznesową by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych.