Blog

Konkurs na międzynarodowe programy kształcenia – 3.1.1 POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016.

 

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą starać się: szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na realizację projektów obejmujących:
• realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
• realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
• włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

 

Nabór trwa: od 27.06.2016 do 29.07.2016
Informacje o konkursie można śledzić na: https://www.power.gov.pl/nabory/33-umiedzynarodowienie-polskiego-szkolnictwa-wyzszego/