Blog

Kompetencje osób dorosłych – konkurs UE EFS 6.5 RPO Wielkopolska

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

-MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
-rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

 

Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach ? Dzwoń☎️+48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na🎯 KONSULTACJE by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla Twojego biznesu.

 

 

Kto może składać wnioski m.in.?
• instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe
• zakłady doskonalenia zawodowego;
• uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
• przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
• organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
• partnerzy społeczni np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
• federacje lub związki organizacji pozarządowych
• jednostki naukowe, w tym badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN;

 

Termin składania wniosków: 📣 31.01. 2019 ⏰  Link do zapisu na napisanie projektu ➡️ KONTAKT ⬅️

Kto jest organizatorem konkursu: Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

DaVinci – nieograniczona moc projektów biznesowych