Blog

INNOWACJE SPOŁECZNE- rozwiązania jakie zmieniają świat konkurs POWER 4.1

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji) w jednym z trzech obszarów tematycznych: (1) zatrudnienie; (2) kształcenie; (3) włączenie społeczne; Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.


Kto może składać wnioski? (1)podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15) (2)inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, który był Liderem projektu realizowanego w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15).

Ponadto regulamin konkursu określa dodatkowe kryteria o charakterze podmiotowym: #wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie merytoryczne w wybranym temacie konkursu, #podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs, #do projektu zaangażowane zostaną trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w wybranym temacie konkursu, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, #do realizacji zadań zostanie zaangażowana zostanie osoba lub osoby z niepełnosprawnością.


Termin składania wniosków o dofinansowanie do 30.09.2019. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniącą funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń  +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych.