Blog

Edukacja w szkołach konkurs z dużą alokacją dla RPO Województwa Małopolskiego

malopolska-logo

 

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1            Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 

  • rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych,
  • rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu,
  • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

 

Więcej informacji na: 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-3–edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne—rpmp-10-01-03-ip-01-12-032-16

 

 

Termin składania: do 30 września 2016 r.

Zapisz

Zapisz