Blog

Bon na doradztwo – konkurs UE RPO 3.5 Lubelskie

Na co można otrzymać dofinansowanie przykładowo?🎯optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; 🎯procesy przekształceniowych spółek;🎯wzmocnienie procesów sprzedaży; 🎯usługi HR  🎯prowadzenie działalności gospodarczej w początkowej jej fazie, rozwoju produktu/usługi oraz umocnienia pozycji rynkowej; 🎯internacjonalizacja sprzedaży; 🎯automatyzacja produkcji przedsiębiorstw; 🎯monitorowanie i prognozowania trendów rynkowych; 🎯uzyskiwanie certyfikatów jakości; 🎯wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością; 🎯oceniania procesów sprzedaży; 🎯wyszukania i oceny potencjalnych partnerów dystrybucyjnych i produkcyjnych; nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej; 🎯pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych; 🎯wprowadzania systemów informatycznych ICT; 🎯wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów; 🎯rozwijania produktów i usług w sektorze kreatywnym; 🎯uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych; 🎯monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej; 🎯zakładania firm typu spin – off (przedsiębiorczość akademicka); 🎯komercjalizacji wyników badań; 🎯audytu technologicznego; 🎯pomocy w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, kredyty); 🎯wdrażania nowych usług i produktów; 🎯pośredniczenia w kontaktach między przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy); 🎯pomocy we wdrażaniu eko – innowacji,


Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.5 Bon na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Data naboru wniosków o dofinansowanie: do 29.11.2019

Kto może składać wnioski? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę  Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on-line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych