Blog

BO pierwszy MILION trzeba pozyskać…

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi: 1 000 000,00 PLN Pierwsza z siedmiu tur naborów wniosków do 30.09.2019

Na co można otrzymać dofinansowanie? Koszty związane z wejściem produktu na rynek np.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, promocja, targi, wystawy i misje gospodarcze, usługi zewnętrzne, zakup surowców lub materiałów, wynagrodzenia itp.


Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro i małe firmy, które (1)spełniają kryteria określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; (2)prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych; (3)nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej; (4)nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa; (5)nie dokonały jeszcze podziału zysków; (6)nie zostały utworzone w wyniku połączenia; (7)zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach 1.1.1 PO Polska Wschodnia Platformy startowe dla nowych pomysłów;


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzimy Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń ☎️+48 504 200 418 lub napisz email: 📧KONTAKT Umów się na konsultację biznesową by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!

DaVinci➡️➡️➡️➡️➡️➡️nieograniczona moc projektów biznesowych.