Blog

Bezzwrotne dotacje na startupów z RPO Woj. Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności

3. Wsparcie pomostowe

Data naboru wniosków: od 29.07.2016 do 29.08.2016