Blog

132 mln zł dla uczelni na szkolenie kadry dydaktycznej

bFeUwmOfZlOY5JamZg,infograf_podniesienie-kompetencji-kadry-dydaktycznej_20-06-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” dla polskich uczelniach. NCBR planuje przeznaczyć 132 mln zł. Konkurs będzie trwał od  01.08.2016 do 30.09.2016 roku.

 

Szczegóły o konkursie na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego-1/

lub na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:   http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

 

Zlecenia na przygotowanie projektów przyjmujemy do 5.08.2016 r. Zapraszamy do współpracy!